Government hospitals in Ras Al Khaimah
S.No Hospital Area Phone
1 Saqar Hospital Brairat +97172223666
2 Sham Hospital Sham +97172666465
3 Ibrahim Bin Hamad Obaidullah hospital Al Oraibi +97172465501
4 Obaidullah Elderly Hospital Al Oraibi +97172465500
5 R.A.K Preventive Medical Centre Brairat +97172223111
6 R.A.K Dental Centre Brairat +97172229666
${loading}